Jubileusz 60-lecia Banku Spółdzielczego w Namysłowie

18 listopada 2017