Podziękowanie za oprawę muzyczną XXI Letnich Koncertów Organowych

4 października 2021