Podziękowanie za uświetnienie koncertu świątecznego

15 grudnia 2021